13. April 2019 Konzert beim Festival Palmklang in Oberalm

Ort: Winkelhofstr. 10, 5411 Oberalm, Grosser Saal Landwirtschaftsschule Winkelhof
Zeit:

19.30 Uhr

Anlass:

Jubiläums-Konzert

Karten:  

www.palmklang.at